[1]
J. Kowalski, „Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie w roku 1972”, RBL, t. 26, nr 5–6, s. 326–328, grudz. 1973.