[1]
J. Kudasiewicz, Nowe formy apostolatu biblijnego, RBL, t. 26, nr 5–6, s. 289–296, grudz. 1973.