[1]
S. Grzybek, Dni Biblijne w Louvain, RBL, t. 27, nr 6, s. 340–342, grudz. 1974.