[1]
J. Chmiel, „Paweł VI o zadaniach współczesnej egzegezy biblijnej”, RBL, t. 27, nr 4–5, s. 265–271, paź. 1974.