[1]
J. Chmiel, „Model kobiety w Biblii. Zarys hermeneutyczny”, RBL, t. 48, nr 4, s. 255–259, grudz. 1995.