[1]
I. Bartkowicz, „Między historią a Biblią – o «Legionie» S. Wyspiańskiego”, RBL, t. 48, nr 3, s. 200–209, wrz. 1995.