[1]
S. Rodziński, „Biblia w oczach dziecka. Refleksje na temat plastycznej ekspresji dziecka i jej związków z przyswajaniem treści wiary”, RBL, t. 28, nr 6, s. 270–271, grudz. 1975.