[1]
P. F. Szymański, „Przedmiot nawrócenia w świetle wypowiedzi Ap 3, 3a”, RBL, t. 60, nr 1, s. 43–53, mar. 2007.