[1]
W. Danielski, „Dyrektorium duszpasterskie episkopatu Francji o chrzcie dzieci z 1965 r.”, RBL, t. 25, nr 2, s. 138–140, kwi. 1972.