[1]
P. Łabuda, „Γένοιτό μοι jako dzieło łaski Bożej przyjęte wiarą przez Maryję (Łk 1, 26-38)”, RBL, t. 61, nr 1, s. 15–28, mar. 2008.