[1]
S. Ziemiański, „Udział ludu w śpiewie Propirium Missae”, RBL, t. 21, nr 1–2, s. 55–59, kwi. 1968.