[1]
J. Kowalski, „Życie i działalność ks. dra Ferdynanda Machaya archiprezbitera bazyliki Mariackiej w Krakowie”, RBL, t. 20, nr 4–5, s. 196–209, paź. 1967.