[1]
J. Łaś, W sprawie kompozycji liturgicznych w języku polskim, RBL, t. 19, nr 6, s. 371–376, grudz. 1966.