[1]
K. Romaniuk, „«Ciało i krew nie objawiły tobie, tylko Ojciec Mój, który jest w niebiesiech» (Mt 16, 17)”, RBL, t. 17, nr 6, s. 346–354, grudz. 1964.