[1]
A. Wronka, „Wprowadzenie w konstytucję o liturgii II Soboru Watykańskiego”, RBL, t. 17, nr 3, s. 138–146, cze. 1964.