[1]
K. Episkopatu Polski, „List pasterski biskupów polskich z okazji wejścia w życie soborowej konstytucji o liturgii świętej”, RBL, t. 17, nr 3, s. 129–134, cze. 1964.