[1]
E. Lipiński, „XV Lowańskie Dni Biblijne”, RBL, t. 16, nr 5–6, s. 313–318, grudz. 1963.