[1]
H. Strąkowski, „Problem historyczny i literacki Księgi Jozuego”, RBL, t. 14, nr 3–4, s. 82–95, sie. 1961.