[1]
F. O. Duszpasterstwa Liturgicznego, „Moralność wynika z misterium. Wnioski z obrad nad małżeństwem Francuskiego Ośrodka Duszpasterstwa Liturgicznego w Wersalu 1956 r.”, RBL, t. 14, nr 1–2, s. 68–71, kwi. 1961.