[1]
F. Żurowska, Miłość błogosławiąca (materiał do pogadanki ewangelicznej), RBL, t. 14, nr 1–2, s. 62–67, kwi. 1961.