[1]
L. Stefaniak, „Sposób zmartwychwstania ciał na podstawie Listów św. Pawła c. d.”, RBL, t. 10, nr 3, s. 189–200, cze. 1957.