[1]
L. Stefaniak, „Sposób zmartwychwstania ciał na podstawie Listów św. Pawła”, RBL, t. 10, nr 2, s. 81–101, kwi. 1957.