[1]
H. Strąkowski, „Wykłady dla duchowieństwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim n. t. Pismo Święte w duszpasterstwie współczesnym”, RBL, t. 9, nr 1–3, s. 143–159, cze. 1956.