[1]
W. Smereka, „Zagadnienie praźródła przekładu ewangelii dokonanego przez ks. Jakuba Wujka”, RBL, t. 8, nr 6, s. 289–305, grudz. 1955.