[1]
W. Śpikowski, „Uaktywnienie uczestnictwa wiernych we mszy św.”, RBL, t. 3, nr 4–6, s. 323–340, grudz. 1950.