[1]
K. Borowicz, „Mistyka hebrajska u św. Pawła i w Apokalipsie św. Jana”, RBL, t. 3, nr 3, s. 187–206, cze. 1950.