[1]
W. Smereka, „Zarys bibliograficzny ważniejszych wydań Biblii ks. Jakuba Wujka (1593–1950)”, RBL, t. 3, nr 1–2, s. 64–91, kwi. 1950.