[1]
F. Gryglewicz, „Jaki pragnę mieć kościół?”, RBL, t. 2, nr 6, s. 448–451, grudz. 1949.