[1]
W. Granat, „Msza św. jako ofiara Kościoła”, RBL, t. 2, nr 6, s. 411–440, grudz. 1949.