[1]
J. Superson, „Miejsce proklamacji słowa Bożego”, RBL, t. 69, nr 4, s. 333–354, grudz. 2016.