[1]
Łukasz Kamieński, „Aktualizacja Pisma Świętego według dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej «Interpretacja Biblii w Kościele» jako nowy sposób odniesienia słowa Bożego do życia”, RBL, t. 69, nr 3, s. 197–215, wrz. 2016.