[1]
A. Gibek, „Chrystologiczne τόποι (miejsca) w Ewangelii dzieciństwa według św. Mateusz”a, RBL, t. 69, nr 3, s. 217–236, wrz. 2016.