[1]
P. Caban, „Stan liturgii chrześcijańskiej pod koniec starożytności w Europie – aspekt historyczny i liturgiczny”, RBL, t. 69, nr 3, s. 273–287, wrz. 2016.