[1]
S. Wronka, „Wychowanie w Biblii”, RBL, t. 68, nr 4, s. 313–332, grudz. 2015.