[1]
J. Stefański, Wcielenie Słowa w liturgii mszalnej – od hebrajskiej etymologii do implikacji liturgicznych, RBL, t. 62, nr 4, s. 303–310, grudz. 2009.