[1]
T. Matras, „XXVII obrady Sekcji Biblistów Polskich Lublin – 1989”, RBL, t. 43, nr 3–6, s. 157–158, grudz. 1990.