[1]
S. Jędrzejewski, „Pascha w kalendarzach Starego Testamentu”, RBL, t. 62, nr 4, s. 253–268, grudz. 2009.