[1]
J. Chmiel, „Anonima Dzieje pierwszej krucjaty albo czyny Franków i pielgrzymów jerozolimskich, przetłumaczył, wstępem i objaśnieniami opatrzył Karol Estreicher, Warszawa–Kraków 1984”, RBL, t. 40, nr 5, s. 461, paź. 1987.