[1]
S. Rodziński, „Tradycja i współczesność we wnętrzu świątyni”, RBL, t. 35, nr 4, s. 264–269, sie. 1982.