[1]
S. Wronka, „Niegodziwa mamona – postawa wobec bogactwa według Nowego Testamentu”, RBL, t. 63, nr 4, s. 353–370, grudz. 2010.