[1]
J. Chmiel, „«Szukam, o Panie, Twojego oblicza» (Ps 27, 8). Refleksja syndonologiczna”, RBL, t. 52, nr 1, s. 49–50, mar. 1999.