[1]
F. Blachnicki, „Pastoralne założenia dyrektorium a nasze możliwości”, RBL, t. 30, nr 2–3, s. 146–148, lip. 1977.