[1]
J. Kudasiewicz, „Adaptacja tekstów biblijnych we mszy św. z udziałem dzieci”, RBL, t. 30, nr 2–3, s. 113–127, lip. 1977.