[1]
J. Chmiel, „Listy katolickie jako model przepowiadania dziś”, RBL, t. 39, nr 6, s. 501–504, grudz. 1986.