[1]
S. Szymik, „Dz 6, 1–7 w świetle dotychczasowych badań”, RBL, t. 39, nr 6, s. 477–482, grudz. 1986.