[1]
J. J. Kopeć, „Homilia w archikatedrze warszawskiej podczas uroczystej Eucharystii pożegnania księdza dra Wojciecha Danielskiego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w dniu 30 XII 1985 r.”, RBL, t. 39, nr 5, s. 436–441, paź. 1986.