[1]
K. Ziaja, „Wybrane motywy biblijne z Ksiąg Jozuego i Sędziów w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”, RBL, t. 63, nr 1, s. 79–92, mar. 2010.