[1]
M. Majewski, „Troska Boga o słabych i uciśnionych w świetle Ez 34, 16”, RBL, t. 63, nr 1, s. 5–12, mar. 2010.