[1]
J. Chmiel, „Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie w hołdzie Janowi Długoszowi w 500-lecie śmierci”, RBL, t. 33, nr 6, s. 354, grudz. 1980.