[1]
M. Bednarz, „Odkrycie Jerycha Heroda Wielkiego”, RBL, t. 33, nr 6, s. 325–331, grudz. 1980.